Zoeken
Sluit dit zoekvak.

De Rechtspraak

De rechter beslist onafhankelijk en onpartijdig in geschillen tussen particulieren, organisaties en bestuursorganen volgens de regels van het recht. De Rechtspraak bestaat uit alle rechtbanken, gerechtshoven en landelijke diensten die het recht spreken in Nederland mogelijk maken.