Hireserve heet vanaf nu ubeeo lees meer

Maatwerk

Als je iets wilt wat we nog niet hebben…

Het kan gebeuren dat je zo’n specifieke vraag hebt, dat we het niet met een instelling van de bestaande software op kunnen lossen (al komt dat niet zo vaak voor hoor!). In dat geval kunnen we maatwerk leveren: er wordt iets specifiek voor jouw organisatie gebouwd. Daar zijn wel consultancy kosten aan verbonden.

Maatwerk op basis van fixed price

We zeggen bij Ubeeo niet graag nee. Vaak zijn moeilijke vragen ook de meest interessante vinden wij. Hoewel Ubeeo ATS een standaardoplossing is, is de software vrijwel volledig aan te passen aan de wensen van de klant. We bieden, door de modulaire opbouw, zelfs in de standaard vorm al een hoge graad van maatwerk. Via zogenaamde systeemparameters stellen we per bedrijf in welke functionaliteiten aan en uit moeten staan. Toch kan het voorkomen dat er maatwerk nodig is om aan de vraag van een klant te voldoen.

Maatwerk gebeurt op basis van fixed price. Er worden specificaties geschreven en op basis van de specificaties maken we een inschatting van de benodigde uren. Vervolgens wordt bekeken of het maatwerk ook bij andere organisaties kan worden ingezet en of voor het maatwerk subsidie kan worden aangevraagd. Afhankelijk daarvan wordt er een prijsopgave gedaan en wordt het project ingepland.

Wat voorbeelden van maatwerk

  • Koppeling met een personeelsinformatiesysteem: Met een aantal HR of personeelsinformatiesystemen, hebben we koppelingen gebouwd. Het voordeel daarvan is dat er  automatische input is vanuit het P&O systeem naar Ubeeo ATS en andersom. Het wordt vaak ook gedaan als er een single-sign-on oplossing nodig is.
  • Voor één van onze klanten hebben we een hele CRM module gebouwd waarin zij specifieke data van potentiële kandidaten vastleggen en die data een waarde toekennen. Zo kunnen zij bijhouden wie er bijna klaar is om benaderd te worden voor een baan.
  • Specifieke werkprocessen zoals automatisch formulieren laten versturen aan kandidaten die in dienst komen of die bedrijfskleding moeten bestellen.